top of page

PERSONVERNREGLER

Sist oppdatert  24.04.2024

Denne personvernerklæringen for Rogaland Bilberging ( 'vi', 'oss' eller 'vår') beskriver hvordan og hvorfor vi kan samle inn, lagre, bruke og/eller dele ('prosess') din informasjon når du bruker våre tjenester ('Tjenester'). '), for eksempel når du

Spørsmål eller Bekymringer? 
Å lese denne personvernpolitikken vil hjelpe deg å forstå dine personvernrettigheter og valg. Hvis du ikke er enig I våre retningslinjer og praksis, må du ikke bruke tjenestene våre. Hvis du fortsatt har spørsmål eller spørsmål, vennligst kontakt oss på rogalandbilberging@gmail.com.

Sammendrag av Key Points

Dette sammendraget gir viktige punkter fra vår databeskyttelse, du kan finne mer informasjon om å lese innholdet nedenfor.
 

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Når du besøker, bruker eller navigerer på nettstedet vårt, kan vi behandle informasjon avhengig av hvordan du samhandler med oss og tjenestene, samtaler du foretar og funksjoner du bruker. 

 

Behandler vi sensitive personopplysninger?

Vi kan behandle sensitive personopplysninger når det er nødvendig med samtykke eller som ellers tillatt I henhold til gjeldende lov. Les mer om sensitiv informasjon vi behandler.

Får vi informasjon fra leverandøren?

Vi mottar informasjon fra leverandøren.

Hvordan behandler vi informasjonen din?

Vi behandler informasjonen din for å levere, forbedre og administrere tjenestene våre, kommunisere med deg, for å forhindre sikkerhet og svindel, og for å overholde loven. Vi kan også behandle informasjonen til andre formål med samtykke. Vi behandler informasjonen din bare når vi har en gyldig juridisk grunn til å gjøre det.

I hvilke situasjoner og med hvilke parter deler vi personopplysninger?

Vi kan dele informasjon jeg bestemte situasjoner og med bestemte tredjeparter hvis det er nødvendig.

Hvordan holder vi informasjonen din trygg?
Vi har organisatoriske og tekniske prosesser og prosedyrer på plass for å beskytte dine personlige opplysninger. Imidlertid kan ingen elektronisk overføring over internett eller informasjonslagringsteknologi garanterer å være 100% sikker, så vi kan ikke love eller garantere at hackere, nettkriminelle, nettkriminelle, eller andre autoriserte tredjeparter vil ikke være I stand til å beseire vår sikkerhet og feilaktig samle inn, få. tilgang til, stjele eller endre informasjonen din. Les mer om hvordan vi holder informasjonen din trygg.

Hva er dine rettigheter?
Avhengig av hvor du befinner deg geografisk, kan den gjeldende personvernloven bety at du har visse rettigheter angående dine personlige opplysninger.

 

Hvordan utøver du dine rettigheter?
Den enkleste måten å utøve dine rettigheter ved å kontakte oss. Vi vil vurdere og håndtere på enhver forespørsel I samsvar med gjeldende databeskyttelseslover. 

1. HVILKEN INFORMASJON SAMLER VI INN? 

Personopplysninger du oppgir til oss Kort sagt: 

Vi samler inn personlig informasjon som du gir oss.

Vi samler inn personlig informasjon som du frivillig gir oss når du uttrykker interesse for å få informasjon om oss eller våre tjenester når du kontakter oss. Sensitiv informasjon. Når det er nødvendig, med samtykke eller på annen måte tillatt I til gjeldende lov, behandler vi følgende kategorier av sensitiv informasjon: Alle personopplysninger må være sanne, fullstendige, fullstendige, og nøyaktige, og du må varsle oss. om eventuelle endringer I slik personlig informasjon. Informasjon som automatisk samles inn Kort sagt: Ingen informasjon —, for eksempel din Internet Protocol (IP) adresse.

Informasjon som automatisk samles inn Kort sagt: Ingen informasjon — som din Internet Protocol (IP) adresse og/eller nettleser og enhetskarakteristikker — samles automatisk når du besøker nettstedet vårt. Vi samler automatisk inn visse opplysninger når du besøker, bruker eller navigerer på nettstedet. Denne informasjonen avslører ikke din spesifikke identitet (som navn eller kontaktinformasjon), men kan også informasjon om enhet og bruk, for eksempel IP-adresse, nettleser og enhetskarakteristikk, operativsystem, språkinnstillinger, henvise URL-adresser, enhetsnavn, land, sted, informasjon om hvordan og når du bruker tjenestene våre, og annen teknisk informasjon. Denne informasjonen er først og fremst nødvendig for å hjelpe sikkerheten og driften av tjenestene våre, og for våre interne analyser og rapporteringsformål.

I likhet med mange bedrifter samler vi også inn informasjon gjennom informasjonskapsler og lignende teknologier.


Informasjonen vi samler inn inkluderer:

• Logg- og bruksdata. Logg og bruksdata er tjenesteelatert, diagnostisk, bruk og ytelsesinformasjon som servere våre automatiske samler inn når du får tilgang til eller bruker tjenestene våre, og som vi registrerer I loggfiler. Avhengig av hvordan du samhandler med oss, kan disse loggdataene sammen din IP-adresse, enhetsinformasjon, nettlesertype, og, og innstillinger og informasjon om aktiviteten din i tjenestene (for eksempel dato/klokkeslett knyttet til bruken din, sider og filer som vises, søk , og, og andre handlinger du gjør, for eksempel hvilke funksjoner du bruker), informasjon om enhetshendelser (for eksempel systemaktivitet, feilrapporter (noen ganger kalt 'krasjdumper') og maskinvareinnstillinger).

 • Stedsdata. Vi samler inn posisjonsdata som informasjon om enhetens plassering, som kan være enten presis eller upresis. Hvor mye informasjon vi samler inn, avhenger av typen og innstillinger til enheten du bruker for å få tilgang til tjenestene. Vi kan for eksempel bruke GPS og andre teknologier til å samle inn geolokasjonsdata som forteller oss din nåværende plassering (basert på din IP-adresse). Du kan velge bort å la oss samle inn denne informasjonen enten ved å nekte tilgang til informasjon eller ved å deaktivere posisjonsinnstillingen på enheten din. Hvis du velger å velge bort, kan du imidlertid ikke være jeg står til å bruke visse aspekter av tjenestene. 

2. HVORDAN BEHANDLER VI INFORMASJONEN DIN?

Kort sagt: Vi behandler informasjonen din for å levere, forbedre og administrere tjenestene våre, kommunisere med deg, for sikkerhet og forebygging av svindel, og for å overholde loven. 

Vi kan også behandle informasjonen din til andre formål med samtykke. 

Vi behandler personopplysningene dine av ulike årsaker, avhengig av hvordan du samhandler med tjenestene våre, inkludert:


• For å være om tilbakemelding. Vi kan behandle informasjonen når det er nødvendig for å være om tilbakemelding og for å kontakte deg om din bruk av tjenestene våre.


• For å redde eller beskytte en persons vitale interesse. Vi kan behandle informasjonen når det er nødvendig for å lagre eller beskytte en persons vitale interesse, for eksempel for å forhindre skade. 

3. HVILKE JURIDISKE GRUNNLAG ER VI AVHENGIGE AV FOR Å BEHANDLE INFORMASJONEN DIN? 

Kort sagt: Vi behandler bare dine personlige opplysninger når vi mener det er nødvendig, og vi har en gyldig juridisk grunn (dvs. juridisk grunnlag) for å gjøre det i henhold til gjeldende lov, som med samtykke, for å overholde lover, for å gi deg tjenester for inngå eller våre kontraktsforpliktelser, for å beskytte rettigheter eller for å dine våre legitime forretningsinteresser. 

General Data Protection Regulation (GDPR) ogStorbritannias GDPR krever at vi forklarer det gyldige juridiske grunnlaget vi er avhengig av å behandle dine personlige opplysninger. Som slike kan vi stole på følgende juridiske grunnlag for å behandle dine personlige opplysninger:

 • Samtykke.Vi kan behandle informasjonen hvis du har gitt oss tilatelse (dvs. samtykke) til å bruke dine personlige opplysninger til et bestemt formål. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. 

 •Legitime interesser. Vi kan behandle informasjonen din når vi mener det er rimelig nødvendig for å oppnå våre legitime forretningsinteresser, og disse interessene oppveier ikke dine interesser og grunnleggende rettigheter og friheter. Vi kan for eksempel behandle dine personopplysninger for noen av formålene beskrevet for å: 
           • Forstå hvordan brukerne våre bruker tjenestene våre, slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen

 •Juridiske forpliktelser.Vi kan behandle informasjonen der vi mener det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser, for eksempel å samarbeide med et rettshåndhevelsesorgan eller reguleringsbyrå, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter, eller avsløre informasjon som bevis i rettssaker der vi er involvert. 

 

Vitale interesser.Vi kan behandle informasjonen der vi mener det er nødvendig for å beskytte dine vitale interesser eller en tredjeparts vitale interesser, slike situasjoner som involverer potensielle trusler mot sikkerheten til enhver person.
 

4. NÅR OG MED HVEM DELER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

 Kort sagt: Vi kan dele informasjon i spesifikke situasjoner beskrevet i dette avsnittet og/eller med følgende tredjeparter. Vi må kanskje slette dine personlige opplysninger i følgende situasjoner: 

• Forretningsoverføringer. Vi kan dele eller overføre informasjon din i forbindelse med, finansiering eller oppkjøp av hele eller deler av vår virksomhet til et annet selskap. 

• Når vi bruker API-er for Google Maps Platform. Vi kan dele informasjonen med visse API-er for Google Maps Platform (f.eks. Google Maps API, Steder API). 

5. BRUKER VI INFORMASJONSKAPSLER OG ANDRE SPORINGSTEKNOLOGIER? 

Kort sagt: Vi kan bruke informasjonskapsler og annen sporingsteknologi for å samle inn og lagre informasjonen din. 


Vi kan bruke informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier (som web beacons og piksler) for å få tilgang til eller lagre informasjon. Spesifikk informasjon om hvordan vi bruker slike teknologier og hvordan du kan nekte visse informasjonsskapsler er angitt i vår Cookie Notice.

6. HVOR LENGE BEHOLDER VI INFORMASJONEN DIN?

Kort sagt: Vi ser informasjonen din så lenge det er nødvendig for å trenge formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, med mindre annet er påkrevd ved lov. 

Vi vil bare beholde dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for formålet som er angitt I denne personvernerklæringen, med mindre en lengre oppbevaringsperiode kreves eller tillates av loven (for eksempel skatt, regnskap eller andre juridiske krav). 

Når vi ikke har noen pågående legitime forretningsbehov for å behandle dine personlige opplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere slik informasjon, eller hvis dette ikke er mulig (for eksempel fordi dine personlige opplysninger har blitt lagret I backuparkiver), vil vi sikkert lagre dine personlige opplysninger og isolasjon fra videre behandling til sletting er mulig. 

7. HVORDAN HOLDER VI INFORMASJONEN DIN TRYGG?

Kort sagt: Vi tar hensyn til å beskytte dine personlige opplysninger gjennom et system med organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak.

 Vi har implementert hensiktsmessige og rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som er utformet for å beskytte sikkerheten til all personlig informasjon vi behandler. Men til tross for våre sikkerhetstiltak og innsats for å sikre informasjonen din, kan ingen elektronisk overføring over | Internett eller informasjonslagringsteknologi garanterer å være 100% sikker, vi kan derfor ikke love eller garantere at hackere, nettkriminelle eller andre uautoriserte tredjeparter vil ikke være I stand til å bekjempe sikkerheten vår og på feilaktig måte samle inn, få tilgang til, stjele eller endre informasjonen din. Selv om vi vil gjøre vårt beste for å beskytte dine personlige opplysninger, er overføring av personlig informasjon til og fra våre tjenester på egen risiko. Du bør bare få tilgang til tjenestene I et sikkert miljø.

8. SAMLER VI INN INFORMASJON FRA MINDREÅRIGE?
Vi er ikke bevist om data fra eller markedsfører til barn under 18 år. Ved å bruke Tjenestene bekrefter du at du er minst 18 år eller at du er forelder eller verge for en slik mindreårig og samtykker I slik mindreårig avhengig bruk av Tjenestene. Hvis vi får vite at personopplysninger fra brukere under 18 år er samlet inn, vil vi deaktivere kontoen og iverksette rimelige tiltak for å umiddelbart slette slike data fra våre registre. Hvis du blir oppmerksom på dataene vi kan ha samlet inn fra barn under 18 år, vennligst kontakt oss pårogalandbilberging@gmail.com  

 

9. HVA ER DINE PERSONVERNRETTIGHETER? 

Kort sagt: Du har rettigheter som gir deg større tilgang til og kontroll over dine personlige opplysninger. Du kan når som helst gå gjennom, endre eller avslutte kontoen din. I noen regioner (som EØS, Storbritannia og Sveits) har du visse rettigheter I henhold til gjeldende databeskyttelseslover. Disse kan omfatte retten (i) for å være om tilgang og få en kopi av dine personlige opplysninger, (ii) for å være om retting eller sletting; (iii) å begrense behandlingen av dine personopplysninger; (iv), hvis aktuelt, til dataportabilitet; og (v) ikke å være underlagt automatisert beslutningstaking. Under visse omstendigheter kan du også ha rett til å motsette behandlingen av dine personlige opplysninger. Du kan gjøre en slik forespørsel ved å kontakte oss ved å bruke vår e-post rogalandbilberging@gmail.com.

Vi vil vurdere og håndtere på enhver forespørsel I samsvar med gjeldende databeskyttelseslover. Hvis du befinner deg i EØS eller Storbritannia, og du mener at vi behandler personopplysningene dine ulovlig, har du også rett til å klage til din databeskyttelsesmyndighet I EØS.

Tilbaketrekking med samtykke: Hvis vi stoler på ditt samtykke til å behandle dine personlige opplysninger, må du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss på vår e-post rogalandbilberging@gmail.com.

Vær imidlertid oppmerksom på at dette ikke vil påvirke kjærligheten av behandlingen før den trekkes tilbake, og heller ikke vil påvirke behandlingen av dine personlige opplysninger utført I avhengighet av lovlig behandlingsgrunnlag annet enn samtykke.

 

Informasjonskapsler og lignende teknologier: De fleste nettlesere er satt til å godta informasjonskapsler som standard. Hvis du foretrekker det, kan du vanligvis velge å stille inn nettleseren din for å fjerne informasjonskapsler og for å avvise informasjonskapsler. Hvis du velger å fjerne informasjonskapsler eller avvise informasjonskapsler, kan dette påvirke visse funksjoner eller tjenester i tjenestene våre. Hvis du har spørsmål eller kommentarer om dine personvernrettigheter, kan du sende oss en e-post på rogalandbilberging@gmail.com
 

10. KONTROLLER FOR DO-NOT-TRACK-FUNKSJONER

 

De fleste nettlesere og noen mobile operativsystemer og mobilapplikasjoner inkluderer en Do-Not-Track ('DNT') funksjon eller innstilling du kan aktivere for å signalisere din personvernreferanse for ikke å ha data om dine nettbaserte surfeaktiviteter overvåket og samlet. På dette stadiet er det ikke ferdigstilt noen enhetlig teknologistandard for å gjenkjenne og implementere DNT-signaler. Som slik svarer vi for øyeblikket ikke på DNT-nettlesersignaler eller noen annen mekanisme som automatisk kommuniserer valget ditt for ikke å bli sporet på nettet. Hvis en standard for online sporing er vedtatt som vi må følge i fremtiden, vil vi informere deg om denne praksisen I en revidert versjon av denne personvernerklæringen.

11. GJØR VI OPPDATERINGER TIL DENNE MELDINGEN? 

Kort sagt: Ja, vi vil oppdatere denne kunngjøringen etter behov for å være I samsvar med relevante lover. Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Den oppdaterte versjonen vil bli angitt med en oppdatert 'Revised' dato og den oppdaterte versjonen vil være effektiv så snart den er tilgjengelig. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå denne personvernerklæringen ofte for å bli informert om hvordan vi beskytter informasjonen din. 

12. HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS OM DENNE MELDINGEN? 

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om denne kunngjøringen, kan du sende oss en e-post på rogalandbilberging@gmail.com eller kontakte oss via post på: Rogaland Bilberging Hortensiavegen 8, Jørpeland, Norway Strand, Rogaland, Norway 4104 

13. HVORDAN KAN DU GJENNOMGÅ, OPPDATERE ELLER SLETTE DATAENE VI SAMLER INN FRA DEG? 

Basert på gjeldende lover I ditt land, kan du ha rett til å være om tilgang til den personlige informasjonen vi samler inn fra deg, endre denne informasjonen eller slette den. For å være om å slette dine personlige opplysninger, vennligst kontakt oss på +47 45 37 44 70.

bottom of page